chậm xuất hóa đơn gtgt vé máy bay giữa ddl1 &2

  1. P

    Thời gian xuất hóa đơn GTGT giữa đại lý vé máy bay cấp 1 và 2

    Chào mọi người, Hiện nay mình đang vướng xử lý về thời gian xuất hóa đơn GTGT giữa đại lý cấp 1 và 2 như sau: Do tính chất công việc đại lý cấp 1 chỉ xuất hóa đơn cho ĐL cấp 2 vào cuối tháng hoặc khi cấp 2 yêu cầu xuất hóa đơn cho các tổ chức cần ngay hóa đơn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến qui định...