cho em hỏi về tông báo mở thêm tài khoản ngân hàng

  1. N

    cho em hỏi về thông báo mở thêm tài khoản ngân hàng ạ

    các bạn cho mình hỏi mình vào dangkyquamang.dkkd.gov.vn để thông báo về mở thêm tài khoản ngân hàng. mình đã làm theo hướng dẫn đến công đoạn nhập mã số doanh nghiệp mình nhập mst của công ty thì nó báo là : Doanh nghiệp chưa thể đăng ký qua mạng do đang nộp hồ sơ thay đổi trực tiếp tại phòng...