chuỗi cửa hàng

  1. hai2hai

    Tư vấn: Quản trị chuỗi cửa hàng - Điều kiện cần và đủ

    Kinh doanh theo dạng chuỗi cửa hàng phát triển nhanh tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Bằng nhiều phương thức như tự mở rộng hệ thống, thông qua nhà phân phối độc quyền, nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp (DN) có thể tăng độ phủ, ít nhất về mặt nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên...
  2. L

    ERP Phần mềm chuyên quản lý bán lẻ cho chuỗi cửa hàng , đặc biệt là thời trang

    Phần mềm chuyên quản lý bán lẻ cho chuỗi cửa hàng ,đặc biệt là thời trang với đầy đủ tính năng từ quản lý từ khâu đặt hàng nhà cung cấp tới bán hàng cho khách hàng , tính toán doanh thu , lợi nhuận , tồn kho , phân tích bán hàng,báo cáo kết quả kinh doanh, kết nối các thiết bị ngoại...