chứng từ khấu trừ thuế tncn

  1. H

    Giấy tờ về từ thiện trong Thuế TNCN

    Hi Web Kế toán, 1. Mình chưa biết bổ sung hồ sơ khấu trừ Thuế TNCN cho các hoạt động từ thiện cụ thể cần những giấy tờ gì? Mong Web Kế toán giúp với ạ. 2. Sau khi có đủ hồ sơ, mình phải tự lên cục thuế để khai báo hay có cách nào nhanh hơn không ạ, vì mình nghe nói lên cục thuế gì đó rất lâu...
  2. VDVinh393

    Em xin hỏi về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

    Em xin hỏi về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ạ. Theo em được biết thì có quy định: "Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế" (theo em hiểu thì một kỳ tính thuế...