Mỗi tuần một chuyên đề

chương

  1. M

    Chương, loại khoản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

    Các bậc tiền bối làm lâu năm trong đơn vị HCSN cho em hỏi chút: Có đơn vị nào phải theo dõi hạch toán vào 02 chương không ạ? Anh/ chị xử lý thế nào? làm 02 bộ dữ liệu riêng biệt hay một bộ ạ? Em cảm ơn