chuyển file pdf sang ppt

  1. N

    Hướng dẫn chuyển đổi từ file PDF sang file word, excel, powerpoint

    Đầu tiên bạn truy cập theo đường dẫn sau: https://www.pdftoword.com/ Chọn loại file gốc là PDF như hình dưới. Tiếp tục chọn file muốn xuất ra là Word, bạn có thể chọn loại file xuất ra là Excel, powerpoint tùy ý. Tìm đến nơi chứa file PDF muốn chuyển đổi trong máy tính của bạn bằng cách...