chuyển nhượng bất động sản

  1. S

    Chuyển Nhượng Bất Động Sản

    Bên em có mua 1 lô văn phòng, tuy nhiên bên em mới chỉ nhận được hợp đồng và biên bản bàn giao lô văn phòng cùng hóa đơn tương ứng giá trị lô vp mà bên em đã thanh toán thôi, bên em chưa có sổ hồng cũng như chưa thanh toán hết 100% cho bên bán và bên bán cũng chưa giao hóa đơn đỏ 100% giá trị lô...