cima

  1. Thanh Nam

    Kế toán quản trị là gì ?

    Vai trò của kế toán quản trị là gì ? Hình dung công việc của kế toán quản trị qua hình vẽ tóm tắt dưới đây. Bạn hãy diễn giải ý kiến của bạn về kế toán quản trị là làm những gì ? Thử xem có đúng không nha. ------------------------------- COMPETITOR ANALYSIS Một bữa nào đó, kế toán công ty Thế...