cmktqt

  1. ACV

    CÔNG CỤ CỰC HAY ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

    Chào các CEO, các CFO, các Kế toán trưởng Tôi tin chắc rằng nhiều anh chị đã từng tự hỏi: Không hiểu năng lực đội ngũ nhân sự tài chính kế toán của mình như thế nào nhỉ? Liệu mình có trả lương quá cao hay quá thấp cho họ không nhỉ? Làm thế nào đo lường được trình độ của họ để công ty có...
  2. ACV

    [Khóa học #IFRS Online] click Để Nhận Ưu Đãi Tới 6.000.000 VNĐ

    Chứng chỉ CertIFR là gì? • CertIFR là viết tắt của Certificate in International Financial Reporting Standards – Chứng chỉ Lập BCTC Quốc tế • CertIFR cung cấp nền tảng vững chắc về cách lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế do Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (“IASB”)...