c/o form e 3 bên

  1. T

    Giấy chứng nhận xuất xứ C/O 3 bên hợp lệ

    * Trong giao dịch làm ăn kinh doanh đặc biệt với đối tác nước ngoài nếu thiếu hiểu biết về luật bạn có thể mất đi số tiền lớn bởi sự thiếu hiểu biết đó mà không thể trách ai được. * Tôi đã từng và đang gặp rất nhiều trường hợp nhập khẩu hàng của các nước trong khu vực Asean và Trung Quốc, khi...