co nen su dung hoa don dien tu

  1. ketoanpro2017

    Có nên sử dụng hóa đơn điện tử không?

    Chào các Anh/Chị Em bên cty em có nhận được các thông tin liên quan về hóa đơn điện tử. E đang phân vân là hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Có nên sử dụng hóa đơn điện tử không? Và nếu mua thì nên mua của đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử nào? E cảm ơn?