#condau

  1. H

    Mẫu thông báo mất con dấu

    Các bác cho em hỏi với, tình hình là công ty em bị mất con dấu, vậy bộ thủ tục để báo với bên công an cần những giấy tờ gì, và bác nào có mẫu thông báo mất con dấu thì cho em xin với. Em xin đa tạ ạ