công chức thuế 2016

  1. A

    Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

    Mình hiện có bộ tài liệu ôn thi công chức thuế rất hữu ích. Bộ tài liệu có cả bộ tài liệu ôn thi của Tanet với tài liệu chuyên ngành cập nhật đến hiện tại của thầy Lê Xuân Trường. Với kinh nghiệm của người đã từng ôn thi và đã đỗ công chức thuế mình thấy bộ tài liệu này rất sát và đầy đủ. Bạn...