công ty cho cá nhân vay không lãi suất

  1. T

    Công ty cho cá nhân vay không lãi suất

    Mọi người cho em hỏi chút ạ, Công ty cho cá nhân vay tiền, không tính lãi suất thì hạch toán như thế nào ạ? Ngắn hạn và dài hạn luôn ạ. Mong mọi người giúp đỡ. Báo cáo tài chính giờ chưa xong nữa vì vấn đề này :(.