cong ty me

  1. T

    Thanh toán tiền mua hàng co công ty mẹ

    Em chào các anh chị, Em là nhân viên mới vô nghề mà gặp case khó các anh chị ạ, nên nhờ các anh chị đưa ra cao kiến giúp em mau vượt qua kiếp nạn để còn đi thỉnh kinh, hihi Công ty em là công ty 100% vốn của Sin, công ty mẹ ở Singapore. Đợt vừa rồi cty em có mua một lô hàng của đối tác nước...
  2. P

    Miễn thuế TNDN, sử dụng lao động người khuyết tật

    Xin chào các anh chị. Em có một câu hỏi lý thuyết như thế này mong các anh chị chỉ dẫn giúp em với ạ. Trong diều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC: “Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm...