công ty tnhh 1 tv

  1. Sinh27

    Thuế TNCN của Công ty TNHH 1 Thành viên

    Công ty em là Công ty TNHH 1 TV, giám đốc chỉ là người đại diện và cũng không trả lương cho Giám đốc, năm 2020 công ty có lãi. Ngoài ra thì Giám đốc có đi làm ở một công ty khác. Vậy vấn đề quyết toán thuế TNCN của Giám đốc em vẫn đang chưa biết xử lý sao ạ, nhờ anh chi giải đáp giúp em với ạ?