công ty xây dựng

  1. K

    Xuất hóa đơn VAT - công ty Xây dựng

    Các cao nhân làm bên kế toán xây dựng cho em học hỏi chút ạ. Em có một số vấn đề thắc mắc muốn nhờ các anh chị giúp đỡ : 1. Theo luật thì tạm ứng không được xuất hóa đơn, nhưng nhà thầu chính các công trình bên em làm đều yêu cầu xuất hóa đơn. Phải làm sao để hóa đơn hợp lệ ạ? 2. Ngày xuất...
  2. H

    Đặc thù về vốn của công ty xây dựng

    Em mới bắt đầu học về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp, có thắc mắc về một số vấn đề sau về đặc điểm của công ty xây dựng thuộc Nhà nước, không biết nó khác các doanh nghiệp bình thường nhiều không - Các công ty xây dựng thường có nguồn VLĐ lớn hơn VCĐ, không biết...