cập nhật chính sách thuế

  1. H

    Hội thảo cập nhật chính sách thuế kỳ tháng 6/2018

    Chính sách thuế thay đổi một cách “quá nhanh, quá nguy hiểm” khiến nhiều doanh nghiệp bị “oan sai” do không cập nhật kịp thời những thay đổi này. Sau các kỳ thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế, nhiều doanh nghiệp bị phát hiện sai phạm, vi phạm chính sách thuế, có doanh nghiệp vi phạm ít, có...