cp tài trợ từ thiện

  1. kokomi

    CHi phí tài trợ từ thiện => CP hợp lý khi tính thuế TNDN ?

    Dear Anh /CHị, Hiện tại Cty chúng tôi có thắc mắc về vấn đề tài trợ từ thiện nhờ Anh / CHị tư vấn Cty chúng tôi là cty TNHH có tài trợ cho chương trình từ thiện của 01 đơn vị khác kêu gọi là Cty đối tác để hỗ trợ tập sách, bút cho trẻ em trường tiểu học ở vùng sâu, vùng xa của Bình Thuận. Cty...