crm

  1. T

    Phần mềm CRM - Buồng lái để dẫn dắt doanh nghiệp 2019

    CRM, với tên gọi của nó, là một hệ thống để quản lý mối quan hệ với khách hàng của bạn. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, tài sản quan trọng và có giá trị nhất là khách hàng của họ. Trong những ngày đầu tại nhiều công ty, thông tin chi tiết về những khách hàng đó là: họ là ai, họ đã tương tác...