Mỗi tuần một chuyên đề

cước trucking bao gồm nâng hạ ( cty fwd logictics

  1. T

    Phí nâng hạ cont

    E chào các anh chị. Công ty e là cty logistics fwd, vận tải có xe đầu kéo sơ mi rơ móc, hiên đang hạch toán theo TT 133 e hạch toán đầu vào: Nợ 1541: cước sea(nôik địa và quốc tế) Nợ 1542 : cước air (nôi đia) Nợ 1543: cước air(quốc tế) Nợ 1544:cước trucking, xăng dầu Nợ 1545: các dịch vụ XNK...