địa chỉ đào tạo khai hải quan

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Địa chỉ học Xuất Nhập Khẩu Thực hành tại cảng

    KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU - LOGISTICS CAO CẤP I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: – Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động xuất nhập khẩu. – Nắm vững các thủ tục, chứng từ hải quan cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như: hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận...