địa chỉ học kế toán

  1. H

    Xin phép hỏi chỗ học Kế toán tại Hà Nội

    Xin chào đại gia đình kế toán ạ! Rất xin lỗi vì mình tham gia nhóm chưa kịp đóng góp gì đã phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người :( Mình hiện tại đang đi làm tại 1 công ty dưới chức vụ thực tập, mình làm cũng khá lâu và cũng muốn nâng cao tay nghề nhưng mình thấy gần như không còn gì để học tại công...