đăng ký mã số thuế cá nhân

  1. Q

    Nhập dữ liệu từ file excel vào Hỗ trợ QT TNCN

    Chào cả nhà. Mình có thắc mắc mong được giải đáp. Mình đăng ký mã số thuế cho công nhân công trình nên mỗi lần đăng ký đều >100 người. Mình đã có sẵn file danh sách đầy đủ các thông tin bằng excel. Có bạn nào biết cách nhập dữ liệu từ file excel vào Hỗ trợ QT TNCN không nhỉ, chứ đã đánh danh...