Mỗi tuần một chuyên đề

đăng ký nhãn hiệu

  1. D

    Hỏi nhỏ: đăng ký nhãn hiệu

    Em chào các Anh, các Chị! Em mới đi làm, cty yêu cầu em đi đăng ký nhãn hiệu mới. Em còn trẻ, lại chưa làm mấy việc đại loại như vậy, nên chưa biết phong cách hàng việc của các cơ quan nhà nước như nào. Anh/Chị nào đã từng đi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu như này thì chỉ dẫn giúp em với ạ. Càng...