đăng ký nhãn hiệu

  1. O

    Tư vấn và thực hiện các thủ tục của doanh nghiệp

    Chào các thành viên! Mình tên là Oanh - thành viên mới. Chuyên môn của mình là tư vấn và thực hiện các thủ tục của doanh nghiệp: thành lập, thay đổi giấy phép ĐKKD, tạm ngưng, giải thể, công ty có vốn nước ngoài, điều chỉnh giấy phép đầu tư, đăng ký nhãn hiệu. Các thành viên có nhu cầu tư vấn...
  2. D

    Hỏi nhỏ: đăng ký nhãn hiệu

    Em chào các Anh, các Chị! Em mới đi làm, cty yêu cầu em đi đăng ký nhãn hiệu mới. Em còn trẻ, lại chưa làm mấy việc đại loại như vậy, nên chưa biết phong cách hàng việc của các cơ quan nhà nước như nào. Anh/Chị nào đã từng đi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu như này thì chỉ dẫn giúp em với ạ. Càng...