đăng nhập email online

  1. N

    Đăng nhập email của outlook bằng máy tính cá nhân

    Một số bạn có hỏi mình về cách làm việc của email (thông thường là email chứa tên miền của công ty) ở bất cứ đâu, bất cứ máy nào khi các bạn muốn đống nhất và chỉ sử dụng 1 email duy nhất (email đăng nhập vào outlook) mà KHÔNG PHẢI CÀI PHẦN MÊM OUTLOOK vào máy đó. Rất đơn giản: Bước 1: Các bạn...