danh sách doanh nghiệp bỏ trốn

  1. Thanh Nam

    Danh sách doanh nghiệp bỏ trốn

    CẬP NHẬT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỎ TRỐN Nhằm hỗ trợ các bạn kế toán kiểm tra hóa đơn mua vào có nằm trong danh sách doanh nghiệp bỏ trốn hay không, mình mở topic này và chia sẻ file doanh nghiệp bỏ trốn theo thông báo của Cơ quan thuế. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, các bạn nên kiểm tra...