đào tạo kế toán thực hành

  1. H

    Khai giảng lớp kế toán thực hành tại 129 Nguyễn Trãi (đối diện Royal City)

    Mình có hơn 15 năm kinh nghiệm làm kế toán trong đó có hơn 10 năm kn làm kế toán trưởng trong các công ty Xây dựng, thương mại, dịch vụ... Tốt nghiệp cử nhân kế toán - Trường HV Tài Chính. * Nhận hoàn thiện sổ sách, làm báo cáo thuế tháng, Quý, lập BCTC năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN... *...