đào tạo khai hải quan

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Thông Báo Mở Lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử tháng 09/2017

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K34 ( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN QUỐC TẾ) Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ngày...