đào tạo

  1. ngayngodaikho

    Kế toán trong trung tâm đào tạo

    Chào các bác! Mình có câu hỏi kế toán trong lĩnh vực đào tạo. Về việc tổ chức kế toán trong hoạt động đào tạo như thế nào?. Ghi nhận doanh thu thời điểm nào, giá thành hoạt động đào tạo được tính toán và kế chuyển như thế nào? Có bác nào có luận văn về hoạt động đào tạo không? Xin cảm ơn!