đặt in hóa đơn

  1. M

    Hỏi về sự thay đổi khi đặt in Hóa đơn lần 2 có một số thay đổi

    Lần đầu Mẫu số Hóa đơn bên công ty mình là 01GTKT3/001 Lần này bên công ty mình đặt lại hóa đơn có một số thay đổi như thêm 2 dòng trên hóa đơn, thêm ô chữ ký người bán hàng và thay đổi từ 3 liên thành 2 liên. Vậy chổ Mẫu số hóa đơn mà mình đọc theo thông tư thì sẽ là 01GTKT2/002 có đúng không ạ ?