đọc số

  1. VNPT-BHXH

    Tặng anh/chị: Hàm (thuần túy) đọc số sang chữ trong excel

    Chào các anh chị, Đạt có viết 1 cái hàm để đọc số sang chữ trong excel, đây chỉ làm hàm thuần túy nên anh chị khi cần sử dụng chỉ cần cắt hàm này bỏ vào file là xong, sẽ không bao giờ bị tình trạng lỗi file cả. Hàm này ko sử dụng VBA ... nên người dùng không cần phải "add in" ... Hàm này mới...