dịch vụ cho thuê máy photocopy giá rẻ

  1. D

    Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

    Dưới đây là cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước và thời hạn kê khao, nộp thuế. Hãy chắc chắn doanh nghiệp của bạn đã nắm rõ được những điều này để không phạm phải sai lầm trong luật thuế! Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế –...