dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng

  1. Á

    Các thủ tục về thuế sau khi đăng ký kinh doanh

    Mỗi doanh nghiệp sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh cần thực hiện các thủ tục nộp các loại thuế cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các loại thuế sau đây được dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng chia sẻ. 1. Kê khai thuế môn bài: Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt...