dịch vụ tính lương

  1. D

    Mô tả công việc của nhân viên nhân sự tiền lương

    Với các nghiệp vụ trên, nhân viên nhân sự tiền lương sẽ phải làm những công việc cụ thể như sau: Hoạch định các chính cách về lương thưởng, ngân sách cho doanh nghiệp Thực hiện giám sát, theo dõi và lập báo cáo điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp. Nghiên cứu để...
  2. D

    10 Lý Do Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Dịch Vụ Tính Lương Ngay Từ Hôm Nay

    Xu hướng thuê ngoài tính lương đang ngày càng phát triển tại Việt Nam hiện nay bởi tính ưu việt của dịch vụ này mang lại cho các chủ doanh nghiệp nhiều thời gian hơn, giảm tải công tác quản lý, tiết kiệm chi phí hơn so với việc tự tổ chức bộ phận & phòng ban tương tự trong nội bộ. Dưới đây là 10...