dieu chinh bao cao thue nam trc

  1. kokomi

    Điều chỉnh thuế GTGT năm trước

    Chào cả nhà! Hiện tại có vấn đề này nhờ cả nhà tư vấn: Mình phát hiện dữ liệu năm trước đã kê khai và nộp BCTC có hoá đơn của DN bỏ địa chỉ kinh doanh. Giờ mình muốn làm điều chỉnh báo cáo thuế KHBS điều chỉnh VAT đầu vào của những tháng đã kê khai để k bị phạt .... Chi phí ít nên để khi thuế...