digital marketing

  1. A

    TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT NGỮ SEO THÔNG DỤNG HIỆN NAY

    TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT NGỮ SEO THÔNG DỤNG HIỆN NAY Seo là công việc tối ưu hóa website sao cho thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Hiện nay, ở nước ta công cụ tìm kiếm phổ biến là Google. Công việc của một seoer là làm sao đưa website của mình lên trang nhất kết quả tìm kiếm của người dùng...