định mức tiêu hao nhiên liệu

  1. Trần Phượng HD90

    Định mức tiêu hao nhiên liệu trong công ty vận tải hàng hóa 2021

    Em chào cả nhà ạ. Em là thành viên mới, em cũng mới làm cho công ty chuyên vận tải hàng hóa. Công việc chủ yếu là cẩu bốc hàng và giao hàng cho khách. Em tìm hiểu trên mạng thì được biết theo quy định của Thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp từ năm 2015 sẽ không phải lập định mức tiêu hao...