điều chỉnh giảm

  1. dominflago

    Hóa đơn điều chỉnh giảm có quy định thời hạn không?

    Bên em là công ty xây lắp, đến ngày bàn giao em đã xuất hóa đơn đầy đủ. Sau đó đến ngày có Quyết định phê duyệt quyết toán vốn thì giá trị công trình bị giảm nên phải xuất hóa đơn điều chỉnh nhưng em lại quên mất mấy tháng, giờ đến lúc thanh lý hết hạn bảo hành mới phát hiện ra. Em muốn hỏi là...