đoàn phí công đoàn

  1. C

    rút đoàn phí công đoàn quên ở KBNN :))

    Có anh chị nào làm bên Trường Tiểu học em hỏi chút ạ. Tháng 3 e nhận việc và mắc 1 lỗi như sau.Trrường em có thu 1% đoàn phí công đoàn qua lương, và tháng 3 e lại trừ số tiền đó và để ở kho bạc (lẽ ra rút về và thủ quỹ trừ khi phát lương luôn, do đó lương của mỗi ng bị tụt mất mấy chục ngàn) ...