doanh nghiệp cần làm gì khi quyết toán thuế

  1. Ngọc Bích_Kế toán

    Thư mời: Hội thảo hướng dẫn công tác quyết toán Thuế năm 2018

    Để giúp các doanh nghiệp tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2018 và nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới về thuế, triển khai Hóa đơn điện tử hiệu quả theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Công ty Cổ Phần MISA tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác quyết toán Thuế và...