doanhthunhantruoc

  1. nhockuldb

    Thắc mắc về doanh thu nhận trước

    Anh chị cho em hỏi, cuối kì DN đã thực hiện 50% khoản doanh thu nhận trước là 100.000 Biết DN và bên thứ 3 không phải là đại lí thì em định khoản Nợ 632/ Có 335 được không ạ?