du toan xay dung cong trinh

  1. Hồng Bin

    Dự toán hợp đồng tư trong xây lắp

    Chào cả nhà! Mình mới làm xây lắp nên ko có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này mong mọi người cho mình thêm ý kiến. Bên mình làm về thầu xây lắp điện của 1 công trình bệnh viện tư, trong dự toán hợp đồng chỉ có số lượng, đơn giá của NVL trực tiếp và nhân công trực tiếp, Tuy nhiên trong quá...