dvgiayphepkinhdoanh

  1. N

    Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể 2019

    Hộ kinh doanh cá thể là gì? Theo một thống kê năm 2017, cả nước có khoảng hơn 5,5 triệu hộ kinh doanh - một con số lớn hơn rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp. Trong những năm qua, đây vẫn là bộ phận đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động...