english

  1. Ph.Đông

    Chiêu sinh lớp "Accounting English" khóa 6 - Khai giảng ngày 11/12/2023

    Ngày nay, ngành kế toán đang dần hội nhập và phát triển theo hướng quốc tế hóa. Các công ty đa quốc gia hoạt động trên toàn cầu đòi hỏi những kế toán viên có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh - đây là ngôn ngữ chung của thế giới kinh doanh. Do đó, việc nắm vững kiến thức chuyên...