file excel chấm công

  1. N

    Chia sẻ VIDEO hướng dẫn cách tự xây dựng mẫu bảng chấm công

    Video mình đã hướng dẫn các bước để tự xây dựng theo mẫu bảng chấm công phù hợp từng đơn vị, các bạn bạn có thể chỉnh sửa, thay đổi phù hợp với công ty của các bạn nhé!. Bạn nào cần hướng dẫn hỗ trợ cứ comment nhé, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn Video1: Giới thiệu về mẫu bảng chấm công & thao tác...