file ke toan excel

  1. V

    THEO DÕI TIỀN GỬI CÓ GỐC NGOẠI TỆ - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ - CÁCH HẠCH TOÁN

    Có khá nhiều bạn hỏi về cách theo dõi tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ như thế nào: áp dụng tỷ giá nào , đánh giá chênh lệch tỷ giá và cách hạch toán như thế nào ? Xin gửi tặng các bạn File excel theo dõi tiền gửi (USD) có công thức đánh giá chênh...