finspeed 2018

  1. H

    Tham dự cuộc thi "International University - IU Finance Club - Finspeed 2018"

    (Ảnh: Finspeed 2018) 1. GIỚI THIỆU CUỘC THI: ✅ Finspeed là một cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh về lĩnh vực Kinh Tế - Tài chính, nhằm cung cấp cho các bạn thí sinh một cái nhìn toàn diện, chân thật về phân tích và đầu tư tài chính ✅ Finspeed 2018 với chủ đề “ SHOW US WHAT YOU GOT”, hy vọng...