foxpro

  1. H

    xuất dữ liệu từ foxpro ra excel theo tên biến

    Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi nếu mình có 1 biến abc. Có cách nào khi ta xuất file excel thì sử dụng giá trị của biến abc đặt làm tên cho file excel đó không. Cám ơn các bạn.