giá bán thấp hơn giá nhập

  1. T

    Trong hợp đồng bán nhiều sản phẩm, có 1 sản phẩm giá thấp hơn giá nhập

    Xin hỏi Trong 1 hơp đồng cung cấp thiết bị gồm nhiều linh kiện, trong đó tôi có ghi có 1 linh kiện giá bán thấp hơn giá nhập. Nhưng Tổng giá trị hợp đồng vẫn có lãi, thì có hợp lệ không? Có bị Thuế bắt bẻ bán dưới giá vốn không?